Empresa

SFS Instal·lació 3 UTE naix de la unió de la S.A. Agricultores de la Vega de Valencia i de Fomento de Construcciones y Contratas, l’objectiu social del qual és l’explotació de la Planta de Tractament de RSU “Instal·lació 3” ubicada al terme municipal de Manises, província de València.

Ambdues societats posseeixen una llarga experiència en la gestió de servicis orientats al ciutadà i al mediambient, entre les que destaquen la neteja d’espais públics i privats, la gestió integral dels residus i l’explotació d’instal·lacions potabilitzadores d’aigua de consum, i depuradores d’aigües residuals.

L’experiència acumulada, durant més de cent anys d’activitat, atorga a aquestes dues societats plenes capacitats tècniques per a explotar una instal·lació de tractament de Residu Sòlid Urbà de les següents dimensions:

 • Capacitat de tractament: 350.000 tones de RSU/l’any.
 • Superfície total: 104.272 m2.
 • Instal·lació elèctrica instal·lada: 8.000.000 W.
 • Capacitat depuració d’aire interior naus:
  • Biofiltre 1: 171.000 Nm3/h.
  • Biofiltre 2: 144.000 Nm3/h.
  • Biofiltre 3: 228.00 Nm3/h.
 • Capacitat depuració Lixiviats: 2250 m3/mes.