Economia Circular

SFS Instal·lació 3 està plenament compromesa amb el model econòmic que implica la Economia circular, atés el seu propi concepte de procés i producció, el qual es dirigeix a:

economia-circular-1

-Recuperar tots els materials amb un potencial de valorització significatiu continguts als R.S.U., entre els que es troben els materials plàstics, metàl·lics i cel·lulòsics (cartó).

economia-circular-2

-Valoritzar la Fracció Orgànica present als R.S.U., a través del procés de compostatge, obtingut com a matèria prima, llesta per a utilitzar en el sistema productiu, el COMPOST (esmena orgànica utilizada per a fertilitzar i millorar les terres agrícoles).