Missió, Visió i Valors

Missió

SFS Instal·lació 3 UTE, té per missió tant el aprofitament de recursos obtinguts a través del tractament de residus domèstics, com la valorització de la seua fracció orgànica, transformant-la en un producte capaç de dotar a les terres agrícoles de la fertilitat necessària per al correcte creixement de nous cultius, tancant, d’aquesta forma, el cicle ecològic de matèria i energia. Tot allò integrat en un context de servici al ciutadà, en la millora de la seua qualitat de vida, i del medi ambient.

Visió

El principal objectiu perseguit és la millora contínua de processos i productes, emmarcats en un context d’eficiència empresarial, social i ambiental.

Valors

La gestió i tractament de Residus Urbans implica una sèrie de compromisos, per això ens sentim en la responsabilitat de prendre les decisions correctes. Sempre basant-nos en comportaments ètics (humans i ambientals), i una dedicació completa a la missió de la nostra empresa.