Balanç Hidràulic

El complex compta amb un complex sistema de gestió hidràulica, la finalitat última del qual és aconseguir l’Abocament Zero, i la reutilització i depuració de totes les aigües generades i recollides a l’interior d’aquest. Per a fer això, la instal·lació compta amb:

  • Depòsits per a la infiltració d’aigües pluvials procedents de les cobertes de les naus.
  • Depòsits d’acumulació d’aigües pluvials de vials.
  • Depòsits i pous d’emmagatzematge de lixiviats, aigües residuals generades.
  • Depòsit d’aigua de procés.
  • Sistema mesclador per al reg de trinxeres
  • Bombaments, cabalímetres, nivells, etc.