Depuració Aire

Amb l’objectiu de depurar l’aire de l’interior de les naus en les quals es desenvoluparan activitats productives, s’ha dotat al complex amb un sistema d’extracció, tractament i filtrat d’aire.

Aquest sistema de Desodorització (Biofiltració) es tracta d’una tècnica de depuració de corrents gasoses les quals presenten gasos contaminants, i d’alta càrrega odorífera, entre els que destaquen els compostos orgànics volàtils (COVs), mercaptans, amoníac, sulfhídric, així com altres substàncies amb significacions odoríferas típiques, presents en les emissions d’aire procedent de Plantes de Tractament de Residus.

El procés comença amb una extracció-captació de l’aire de l’interior de les naus i de l’aire focalitzat en alguns equips. L’aire és conduït mitjançant una xarxa de conductes de polipropilé en el cas de la zona de compostatge (trinxeres, maduració i afinament) i galvanitzat en la nau de pretractament, fins a la pròpia instal·lació dels Biofiltres, instal·lació en què té lloc el pretractament i depuració de l’aire captat en les naus.

La instal·lació compta amb tres biofiltres amb les següents característiques:

 • Biofiltre 1:
  • Zona depurada: Naus de Pretractament i Recepció
  • Cabal nominal: 171.064 Nm3/h
  • Sectors de captació: 4
  • Mòduls biofiltració: 2
  • Substrat filtrant: Orgànic
 • Biofiltre 2:
  • Zona depurada: Naus de Maduració, Afinament i Emmagatzematge de Compost
  • Cabal nominal: 143.788 Nm3/h
  • Sectors de captació: 2
  • Mòduls biofiltració: 2
  • Substrat filtrant: Orgànic
 • Biofiltre 3:
  • Zona depurada: Nau de Trinxeres
  • Cabal nominal: 228.385 Nm3/h
  • Sectors de captació: 2
  • Mòduls biofiltració: 3
  • Substrat filtrant: Inorgànic
  • Etapa d’absorció química del NH3