Línia de cribratge intermedi

Després de la primera fase d’estabilització de la Fracció orgànica en la nau de trinxeres, i previ a la fase de maduració d’aquesta Fracció Orgànica, el material se sotmet a un procés mecànic de cribratge i recuperació el qual consisteix en:

  • Garbellat el material mitjançant:
    • Un garbell de discos
    • Un garbell de malla elàstica
  • Separació d’elements lleugers d’alguna de les fraccions resultants del cribatge
  • Recuperació del material valoritzable com CSR, en equip de separació densimètrica
  • Recuperació d’alumini en separador ‘Foucoult’
  • Recuperació de metalls fèrrics en separadors magnètics
  • Recuperació de vidre mitjançant dos separadors òpticos

Amb la implementació d’aquesta línia de cribatge intermedi s’aconsegueix reduir substancialment el material valoritzable enviat a l’abocador.