Recepció

Recepció i emmagatzematge de residus

De la mateixa manera que la resta de naus integrants del complex, es tracta d’una nau tancada, amb una combinació d’extracció d’aire / introducció d’aire, que manté el recinte en unes condicions de depressió, que impedeixen les eixides anàrquiques d’aire a l’exterior, mantenint unes adequades condicions en l’atmosfera interior de la nau.

Atés el trànsit existent d’entrades i eixides en el recinte, tant l’entrada com l’eixida dels vehicles, es realitza a través d’un sistema de doble resclosa que impedeix la eixida d’aire incontrolat a l’exterior.

Aquest mòdul de recepció està constituït pels següents elements:

  • Zones d’entrada i eixida dels vehicles, dotades de sistema de doble resclosa, tal com s’ha indicat.
  • Zona de maniobra i posicionament dels vehicles per a la descàrrega en els fossats, de 2.306 m2.
  • Dos fossats de recepció, amb una capacitat total de 7.832m3, per a l’emmagatzematge dels residus urbans rebuts, amb 12 punts de descàrrega.
  • 3 alimentadors inclinats provistos de tremuja i sistema limitador de vena, classe panzer, amb una capacitat nominal de 30 tones/hora cada un d’ells, que alimenten cada una de les tres línies de procés.
  • Sistema de homogeneïtzació dels residus i alimentació del procés, constituït per dos ponts grua de 10 Tm., i tres polps oleohidràulics de 8 m3c.u.
  • Tremuja per a la retirada d’elements voluminosos.
  • Dues cabines de polpistes, totalment envidrades per a optimitzar la visió de la major part dels fossats.
  • 2 punts de descàrrega independents per als residus de poda i jardineria, connectat directament a l’alimentador de la trituradora de podes.