Mesures adoptades contra la COVID-19

Atés l’actual situació d’alerta i emergència sanitària creada per la pandèmia del virus COVID-19, la UTE SFS Instal·lació 3 ha implementat una sèrie de mesures de contenció necessàries per a poder assegurar la continuitat del servici públic prestat en la seua totalitat, protegint la salut tant de totes les persones que formen part d’aquesta empresa, com la de tots els nostres distribuïdors, proveïdors i col·laboradors.

Com a mesures adoptades per l’empresa, destaquen:

  • Posada a disposició dels treballadors de la UTE, els EPI’s, i mitjans higienitzants.
  • Seguiment de la instrucció del ministeri de no obrir bosses en tasques de recuperació de material RSU.
  • Entrega del Protocol sobre prevenció front a ls COVID-19 als treballadors/es.
  • Xarrada formativa / informativa als treballadors de tots els torns de producció i del departament de manteniment.
  • Col·locació de cartells informatius en edifici vestuari i oficines sobre procediment higiene por COVID–19.
  • El personal d’oficines presta els seus servicis, en la mesura del que és possible, mitjançant teletreball.
  • Reducció visites i col·laboradors externs a oficines i resta d’instal·lacions.
  • Lloguer de diversos mòduls prefabricats per a ampliació de Menjador i vestuaris.

Confiem que l’aplicació rigorosa i curosa d’aquestes mesures ens permeten desenvolupar, amb total seguretat l’activitat de la UTE, i prestant al 100% el servici.