Política de gestió ambiental

SFS Instal·lació 3és una organització dedicada al Tractament i Valorització de Residus Sòlids Urbans.

La Direcció es compromet a complir aquesta Política de Gestió Ambiental, l’objectiu de la qual és el desenvolupament i millora contínua del Sistema de Gestió, adquirint un compromís amb els requisits i necessitats de les parts interessades, per a la prevenció de la contaminació i el compliment de la legislació ambiental vigent.

Aquest compromis està basat en les següents directrius:

  • Establir i desenvolupar un Sistema de Gestió Ambiental, segons ISO 14001, complint amb la normativa legal aplicable.
  • Planificar objectius, fites i programes aportant els recursos necessaris, realitzant un seguiment, a través d’indicadors.
  • Entendre les necessitats i expectatives de les parts interessades, aportant millores, segons corresponga.
  • Controlar els proveïdors i/o subcontratistes, mitjançant una avaluació d’aquests, assegurant que complisquen la normativa aplicable en matèria de prevenció i mediambient.
  • Formar contínuament als treballadors, millorant les seues competèncias.
  • Complir amb la protecció de la salut i integritat dels treballadors, avaluant els riscos laborals als que estan exposats.
  • Preservar el mediambient i el seu entorn, concienciant el personal sobre les bones pràctiques ambientals, complint la normativa en materia de gestió de residus, emissions a l’atmosfera i contaminació acústica.

La Direcció de SFS Instal·lació 3 es compromet a revisar la Política de Gestió Ambiental, assegurant-se que tots els compromisos són coherents amb els objectius de l’empresa, així com amb
les expectatives i necessitats de les parts interessades.

Direcció
Gener 2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email