Entra en funcionament la línia de cribratge i recuperació de vidre en la planta de Manises.

El passat 1 d’octubre entrà en funcionament, després de superar amb èxit les proves de funcionament en càrrega, una nova Línia de processat en les instal·lacions de tractament de residus de Manises, la titularitat del qual és de la Entitat de Tractament de Residus de l’Àrea Metropolitana de València (EMTRE), explotada per la UTE Sociedad de Agricultores de la Vega / Fomento de Construcciones y Contratas (UTE SFS Instalación 3).

La entrada en funcionament d’aquesta nova línia permetrà aconseguir, en la planta de Manises, els valors de recuperació de materials indicats en el PIR de la Comunitat Valenciana, possibilitant d’aquesta forma la reducció de residus amb destinació a l’abocador.

Tres són els beneficis esperats amb la posada en marxa d’aquesta nova Línia de Tractament:

  • Millora del procés d’estabilització de la fracció orgànica i del material bioestabilitzat obtingut.
  • Increment de la recuperació, a partir dels residus del contenidor gris, de: VIDRE, envasos i materials FÈRRICS i d’ALUMINI.
  • Recuperació d’una fracció d’alto poder calorífic que, després del seu acondicionament posterior, podrà permetre l’obtenció de CSR per al seu ús com a combustible alternatiu (en substitució de combustibles fòssils) sempre dins dels paràmetres d’ús indicats en el PIR.

La nova línia deu el seu caràcter novedós, a més de la introducció de les millores tècniques existents en l’actualitat, a l’elecció de la seua ubicació, en mitat del procés de bioestabilització de la fracció orgànica. En resum i de forma simplificada, aquesta ubicació permet la realització de cribratges i separacions pneumàtiques que resultarien pràcticament impossibles abans del procés de bioestabilització. D’altra banda, el vidre obtingut en aquest punt, presenta una alta qualitat que no seria possible aconseguir ni al principi ni al final de dit procés de bioestabilitzat.

La posada en marxa de la línia s’ha retardat considerablement per les negatives conseqüències derivades de la pandèmia del Covid19 i suposa el fruit de más de cinc anys d’assajos, estudis i treballs de camp i laboratori, incloent el muntatge de plantes pilot i a escala semiindustrial. Tot això es tradueix finalment en el projecte final en 2018 i en la construcció i posada en marxa de la instal·lació. Cal assenyalar en aquest punt que tot açò no hauria pogut arribar a bon port sense el suport i col·laboració de l’EMTRE, en definitiva, sense la seua “complicitat”.

La tecnologia proposta inclosa en el projecte es presenta a ECOVIDRIO, que mostra una acollida inicial molt bona a la solució tècnica proposta i al seu caràcter innovador. Després del estudi en profunditat del projecte proposat i motivat pel seu caràcter innovador, es tramita un contracte negociat, segons el qual, UTE SFS INSTAL·LACIÓ 3, es compromet a la recuperació, en la nova línia, d’un percentatge del vidre present en los residus equivalent a més de 4.000 tones anuals que, unit al vidre recuperat manualment en capçalera, suposa una recuperació total de vidre en la Planta de Manises de unes 5.500 tones anuals. Tot això amb el grau de qualitat adequada per a poder ser reutilitzat pels recicladors del sector.

SFS Manises - Linea de cribat intermigDesprés de l’acord aconseguit amb ECOVIDRIO, es presenta formalment al decembre de 2018, el projecte a l’EMTRE per a la seua aprovació.

La proposta presentada, suposa un estalvi econòmic a l’EMTRE, a més d’un augment de la taxa de reciclatge anant amb això en la direcció del compliment dels objectius del PIR. D’altra banda, s’aconsegueixen unes clares millores medioambientals com són la reducció tant del transport com de l’abocament en l’abocador i la contaminació ambiental que comporta, allargant, d’aquesta manera la seua vida útil.

La inversió total necessària ha superat els 4.400.000 €. Atés el caràcter innovador del projecte i la conseqüent falta de referèncias, la inversió l’ha assumida en la seua totalitat la UTE explotadora al seu risc i ventura. Per la qual cosa s’ha aconseguit un acord amb l’EMTRE de forma que, per la recuperació de la inversió, s’estableix un sistema de compensacions per tona en funció dels rendiments aconseguits, sistema que, en cap moment, puga suposar perjuí econòmic per a l’Administración.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email